top of page

Over ons

De Waalgaard is een initiatief van Coöperatie Arbres u.a., deze coöperatie zonder winstoogmerk heeft ten doel om landbouwgrond om te vormen naar natuurinclusieve landbouw. Frank de Gram en Joke Feenstra zijn de initiatiefnemers van deze coöperatie. Jonah Lardinois is er later bijgekomen als begeleider van op-weg-naar-werk trajecten. Met zijn drieën sturen zij nu de coöperatie aan. Charlotte en Ruben maken het team compleet. Zij ontfermen zich vooral over het moestuin gedeelte van de Waalgaard. 

Frank de Gram

Mensen op hun waarde schatten en de aarde beter achterlaten voor mijn en andermans kinderen is de belangrijkste drijfveer voor alles wat ik doe in mijn leven. Ik heb besloten alles te doen wat in mijn macht ligt om de achteruitgang van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de soortenrijkdom te stoppen. Sinds 2017 doe ik dat in de lokale politiek en sinds 2018 zie ik dat de kern van de oplossing in de landbouw ligt. De principes van permacultuur en met name de voedselbossen bieden wat mij betreft een oplossing waarin we in samenwerking met de natuur ons eigen voedsel kunnen telen en de biodiversiteit kunnen vergroten. In de Waalgaard gaan we laten zien dat het een alternatief kan zijn voor de huidige monocultuurlandbouw.

Jonah Lardinois

Vanuit mijn achtergrond als hulpverlener en voorliefde voor de natuur, wil ik bruggen slaan tussen de zorg- en duurzaamheidssector. Als psychiatrisch verpleegkundige heb ik gezien dat de omgeving waarin we leven en werken cruciaal is voor onze gezondheid. De natuur laat ons zien dat elk organisme zijn eigen voorwaarden heeft voor optimale groei. In de juiste omgeving vervult ieder deel een unieke functie voor het grotere geheel. We leren daarnaast dat veerkracht voortkomt uit diversiteit. Ik hoop dat onze voedselbossen voor veel verschillende mensen een plek zijn waar zij hun eigen rol in de maatschappij mogen ontdekken.

toekomstboeren_edited.jpg

Joke Feenstra

Verduurzamen, vernieuwen en verbinden, dat zijn voor mijn drie belangrijke hoofdingrediënten in mijn leven. 

Sinds 2013 pas ik  permacultuur principes toe en ik ontdekte steeds meer de veerkracht van de natuur. Zodra je iets doet wat past bij deze principes, gaat het eigenlijk bijna vanzelf. Dat zie ik in de kruidentuin van Langoed Grootstal, waar ik Theetakjes kweek, maar ook in mijn eigen eetbare tuin. 

Sinds ik meedeed met de cursus ‘Haal voedsel uit het bos’ in 2017 loop ik met het plan om een voedselbos te beginnen in rijen, waar mensen uit de stad zelf kunnen komen oogsten. Een nieuw natuurinclusief landbouwsysteem dat voor een inkomen voor een bosboer kan zorgen. Met dit project gaan we bewijzen dat het kan.

Ruben Mombarg

Samen met Charlotte beheer ik de moestuin op de Waalgaard. Ik heb, via mijn opleiding biologische landbouw, bij zowel goed lopende projecten als projecten in de opstartfase gewerkt en kan die ervaring mooi toepassen bij de Waalgaard. Ik geloof in een agro ecologische aanpak met zo min mogelijk ‘inputs’ van buiten af. Oftewel: weinig inkopen bij grote leveranciers en in plaats daarvan zelf opkweken en verzamelen. Lokale voedselvoorziening is mijn passie en ik geniet er elke dag van dat ik bij de Waalgaard mijn visie kan waarmaken. 

Charlotte Emig

Samen met Ruben beheer ik de moestuin op de Waalgaard.

Waar Ruben zich vooral focust op de technische en praktische kant van de moestuin, daar richt ik me, net als Jonah, op het sociale gedeelte. Met mijn opleiding psychologie heb ik een goede basis om de mensen uit kwetsbare doelgroepen die bij ons werken te begeleiden. Daarnaast heb ik een passie voor gedragsverandering ten opzichte van het klimaat. Ik geloof dat een zelfoogst moestuin een goede manier is om bewustzijn te vergroten en mensen dichter bij de natuur te brengen. Ik ziet ernaar uit om van de Waalgaard een ontmoetingsplek te maken en samen met vrijwilligers, deelnemers, oogstgenoten en coöperatieleden stappen te zetten naar een groenere toekomst.

Waalgaard april 2020-33.jpg
bottom of page