Over ons

De Waalgaard is een initiatief van Coöperatie Arbres u.a., deze coöperatie zonder winstoogmerk heeft ten doel om landbouwgrond om te vormen naar natuurinclusieve landbouw. Frank de Gram en Joke Feenstra zijn de initiatiefnemers van deze coöperatie.

Frank de Gram

Mensen op hun waarde schatten en de aarde beter achterlaten voor mijn en andermans kinderen is de belangrijkste drijfveer voor alles wat ik doe in mijn leven. Ik heb besloten alles te doen wat in mijn macht ligt om de achteruitgang van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de soortenrijkdom te stoppen. Sinds 2017 doe ik dat in de lokale politiek en sinds 2018 zie ik dat de kern van de oplossing in de landbouw ligt. De principes van permacultuur en met name de voedselbossen bieden wat mij betreft een oplossing waarin we in samenwerking met de natuur ons eigen voedsel kunnen telen en de biodiversiteit kunnen vergroten. In de Waalgaard gaan we laten zien dat het een alternatief kan zijn voor de huidige monocultuurlandbouw.

Joke Feenstra

Verduurzamen, vernieuwen en verbinden, dat zijn voor mijn drie belangrijke hoofdingrediënten in mijn leven. 

Sinds 2013 pas ik  permacultuur principes toe en ik ontdekte steeds meer de veerkracht van de natuur. Zodra je iets doet wat past bij deze principes, gaat het eigenlijk bijna vanzelf. Dat zie ik in de kruidentuin van Langoed Grootstal, waar ik Theetakjes kweek, maar ook in mijn eigen eetbare tuin. 

Sinds ik meedeed met de cursus ‘Haal voedsel uit het bos’ in 2017 loop ik met het plan om een voedselbos te beginnen in rijen, waar mensen uit de stad zelf kunnen komen oogsten. Een nieuw natuurinclusief landbouwsysteem dat voor een inkomen voor een bosboer kan zorgen. Met dit project gaan we bewijzen dat het kan.

Waalgaard april 2020-33.jpg