top of page

Solidaire betaling uitgelegd

Bijgewerkt op: 21 dec. 2023


Eerlijk en transparant


Zowel in Nederland als wereldwijd, verliezen we elk jaar enorm veel (kleine) landbouwbedrijven. In Nederland halveerde het aantal landbouwbedrijven sinds 1950 elke twintig jaar, en bijna dertig procent van de boeren verdient een uurloon dat onder het minimumloon is. Zonder Europese landbouwsubsidies zou meer dan de helft van de Nederlandse boeren en tuinders minder dan minimumloon verdienen. Wereldwijd is landbouw een van de sectoren waar op grote schaal arbeidsuitbuiting voorkomt. Eerlijke prijzen voor boeren en tuinders zijn dus hard nodig om de landbouwsector economisch duurzamer te maken.

 

Meer in plaats van minder boeren

Op de Waalgaard werken we bewust aan een duurzaam economisch model.

 

Ten eerste door de keten tussen producent en consument te verkorten, waardoor het gehele financiële resultaat van de oogst bij de teler terechtkomt.  De handel is ertussenuit.

 

Ten tweede vragen we in onze CSA (community supported agriculture) aan de oogstgenoten die het zich kunnen permitteren om het gehele bedrag aan het begin van het seizoen te voldoen. Daarmee financieren de oogstgenoten met elkaar de kosten van compost, houtsnippers, plant- en zaaigoed en hoeft de teler geen geld te lenen.

 

Een derde factor in de economie van een boerderij is het delen van het risico. Soms gaat het nu eenmaal mis in de landbouw en dan draagt de boer/teler het volledige risico. Bij een CSA draag je dat risico samen.

 

Tot slot. In overdrachtelijke zin zou je deze vorm van landbouw als een dienst aan de Waalgaard-gemeenschap kunnen zien. Wij spannen ons in om een aangename plek te creëren waar oogstgenoten, tuinders, leden, deelnemers en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en bijdragen aan een gezond eco-systeem. Het eindproduct in de vorm van kraakverse groenten, kruiden en fruit neem je uiteindelijk mee naar huis.

 

Graag geven we op een transparante wijze inzicht in onze kosten en inspanningen, zodat oogstgenoten begrijpen wat een oogstaandeel inhoud en zodat de telers een eerlijke vergoeding krijgen. Op deze wijze bouwen we samen aan een duurzaam landbouwsysteem, gericht op méér in plaats van minder boeren.

 

Uitgangspunten

We doen veel met menskracht, met zo min mogelijk gebruik van machines. We willen namelijk zo weinig mogelijk (fossiele) energie gebruiken en we belasten de grond niet met zware voertuigen. Daardoor kan het bodemleven z’n werk doen. Dit zorgt voor relatief lage vaste kosten ten opzichte van de arbeidskosten. Een groot deel van de arbeid vullen we in met vrijwilligers.

 

We delen de kosten door het aantal te verwachten oogstgenoten. Een oogstgenoot kan wekelijks komen oogsten, zoveel als hij/zij in een week vers kan consumeren.  Normaal gesproken reserveer je dus voor alle personen in je huishouden één oogstaandeel aan het begin van het jaar. Je kan dan het hele jaar (maart tot en met februari) komen oogsten. De meeste diversiteit en de grootste hoeveelheden zijn er tussen juli en oktober. Als er teveel oogst is, deel je daar ook in mee. Dan kan je extra hoeveelheden mee naar huis nemen om in te maken, in te vriezen of te verwerken.

 

 


 

Inzage in kosten en baten

 

De berekening van de bijdrage 2024 bestaat uit teeltkosten, vergoeding voor uren en vaste kosten voor de grond en de oogst uit de voedselbosgaard.

Deze berekening leidt tot een basis-bijdrage voor een volwassen oogstgenoot van € 350,- voor een volledig jaar.

We werken net als in 2023 weer met 4 verschillende niveaus van solidaire betaling.

 

 

Moestuin 2024

 

 

Inkoop biologische zaden

 € 2.100,00

 

Inkoop biologisch plantgoed

 € 1.200,00

 

Inkoop pootgoed (aardappels, knoflook, etc)

 € 500,00

 

Materialen en gereedschappen (moestuin)

 € 1.200,00

 

Compost, houtsnippers en karton

 € 1.500,00

 

Overig en onvoorzien

 € 1.700,00

 

Totale inkoopkosten moestuin:

 

 €8.200,00

 

 

 

Voedselbosgaard 2024

 

 

Nog niet te berekenen, daarom stelpost 0

 € -  

 

 

 

 

Uren

per week:

 

Ruben en Charlotte

40

 

Voedselbos-team

8

 

Administratie en PR

2

  

Minimum zzp tarief *

 € 16,00

 

Weken per jaar

50

 

Totale uurkosten

 

 € 40.000,00

 

 

 

Totale kosten

 

 € 48.200,00

 

 

 

Aantal oogstgenoten

150

 

Jaarbijdrage per oogstgenoot**

 € 321,33

 

BTW

9%

 

Jaarbijdrage per oogstgenoot

 

 € 350

 

*Minimum uurloon zzp: €16 per uur. Het (minimum) uurloon van een zzp’er is iets hoger dan dat van iemand in loondienst, aangezien een zzp’er zelf pensioen moet opbouwen en verzekeringen af moet sluiten.

 

**De jaarbijdrage is de bijdrage voor een geheel oogstseizoen, van maart 2024 t/m februari 2025, min 2 weken kerstvakantie (50 weken).

 

 

 


 

Solidaire betaling

Je kan dit jaar weer kiezen uit vier niveaus van solidaire betaling. Naast de basisbijdrage (vanuit de berekening hierboven, dit zorgt ervoor dat we een minimumloon krijgen), zijn er andere opties, nl. 75%, 125% en resp. 150% van de basisbijdrage. De 75% bedragen

maken we beschikbaar voor vrijwilligers en oogstgenoten met een kleine financiële

draagkracht. De 125% en 150% bedragen maken we beschikbaar voor oogstgenoten die een grotere draagkracht hebben en/of oogstgenoten die kunnen en willen bijdragen aan een hoger uurloon.

 Jaarbijdrage oogstseizoen (maart 2024 – februari 2025): 

75% (min)

Basisbijdrage

125% (regulier)

150% (max)

Volwassen oogstgenoot

 € 262,50

 € 350,00

 € 437,50

 € 525,00

Kind (7-17 jaar)

 € 131,25

 € 175,00

 € 218,75

 € 262,50

Kind (0-6 jaar) gratis

 € -  

 € -  

 € -  

 € -  

 

 

Meedoenregeling en Klavervierpas

Heb je een laag inkomen en woon je in de gemeente Beuningen of Nijmegen? Dan kan je ook bij ons oogstgenoot worden via de meedoenregeling of klavervierpas. De gemeente vergoedt dan tot €150 van jouw oogstaandeel. Voor de rest van het bedrag krijg je van ons een factuur.

Ga voor meer informatie naar de website van de meedoenregeling  Nijmegen of klavervierpas Beuningen.

 

Betalen in termijnen

Ook dit jaar is het betalen in maandtermijnen mogelijk.

 

 

Een paar voorbeelden

Je wilt misschien ook weten welk effect het oogstgenootschap bij de Waalgaard heeft op je wekelijkse budget. Daarom hebben we een paar voorbeelden uitgewerkt.

 

Voorbeeld 1:

 

Een gezin met twee ouders en twee kinderen (resp. 6 en 12 jaar) :

 

2x volwassen oogstgenoot basisbijdrage (100%)

 € 700,00

1x kind basisbijdrage (100%)

 € 175,00

1x kind gratis (onder de 6 jaar)

 

 

 

Totale bijdrage per jaar

 € 875,00

Aantal oogstweken

50

 

 

Per week

 € 17,50

Voorbeeld 2:

 

Een alleenstaande die in aanmerking komt voor de meedoen-regeling:

 

1x volwassen oogstgenoot basisbijdrage (100%)

 € 350,00

Bijdrage van de gemeente

-       € 150,00

 

 

Totale bijdrage per jaar

 € 200,00

Aantal oogstweken 

50

 

 

Per week

 € 4,00Voorbeeld 3:

 

Een stel met een hoge financiële draagkracht:

 

2x volwassen oogstgenoot max (150%)

 € 1.050,00

Aantal oogstweken 

50

 

 

Per week

 € 21,00


Door al die rekensommen zou je bijna vergeten wat voor lekkers je iedere week kan oogsten. Meer dan 100 soorten groenten, vele smaakmakers en kruiden, kleinfruit, peren en iedere week een ontspannend uitstapje naar de Waalgaard ligt in het verschiet.
.

 

Wij kijken uit naar een vruchtbaar en gezellig oogstseizoen 2024!

 

Graag tot ziens op de Waalgaard.

 

Het Waalgaard-team

 

 

 

281 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page